Branje pravljic in zgodb je z razlogom že stoletja pomemben del vsakdana mnogih otrok. Pravljice so namreč več kot le površinske zgodbice, kajti imajo globok vpliv na otrokov razvoj, poleg tega pa nezavedno tudi vzgajajo, izobražujejo in otroka pripravljajo na življenje v velikem svetu. Seveda prinašajo tudi trenutke zabave in sprostitve ter igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju otrokove domišljije, razvijanju jezikovnih in drugih sposobnosti ter pozitivnih vrednot. Branje pravljic je brez dvoma kakovostno preživet čas z otrokom. To je čas, ki umirja, povezuje ter širi mnoga obzorja, zato naj bo – če je le mogoče – na urniku vsak dan.

 

Branje  in otroci
pravljice in otroci

8 razlogov, zaradi katerih je branje pravljic tako dragoceno

Čas za branje pravljic otrokom je čas za razvoj, učenje, spodbujanje, nadgradnjo, krepitev in vzpostavljanje vrste pozitivnih dejavnikov, ki so za otroka izrednega pomena. Večina pravljic vpliva na večji del spodaj naštetih področij, nekatere – kot je na primer Mali Ganeša in njegova skrivnost – pa imajo še dodane vrednosti.

 

  1. Spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti

Pravljice odpirajo vrata otrokovi domišljiji, saj se z njihovo pomočjo lahko potopijo v domišljijski svet, kjer se srečujejo s čarobnimi bitji, čarovnijo in nenavadnimi dogodivščinami. S tem se posredno razvijata njihova ustvarjalnost ter sposobnost reševanja problemov. Pravljice spodbujajo tudi otrokovo sposobnost vizualizacije, saj si morajo vse, kar pravljica vključuje (like, dogodke, kraje …), predstavljati v svojih mislih.

 

  1. Razvoj jezikovnih sposobnosti

Branje pravljic otrokom omogoča širjenje besednega zaklada, izboljšanje govornih spretnosti ter razumevanja, kar kasneje vpliva tudi na razvoj in sposobnost pisanja. Pravljice pogosto vsebujejo bogato in slikovito besedišče, kar otroku pomaga razumeti različne besede in besedne zveze, vključno s prispodobami. Poleg tega otroci ob branju pravljic razvijajo slušno razumevanje, saj morajo pozorno slediti različno zapletenim zaporedjem dogodkov ter si podrobnosti tudi zapomniti.

 

  1. Učenje pozitivnih vrednot

Pravljice običajno vsebujejo nauke, ki otrokom pomagajo razumeti dobro in zlo. Pravzaprav je prav za pravljico značilen razplet, da dobro premaga slabo, preko česar se otrok lahko pripravlja na različne življenjske situacije (tudi manj prijetne), hkrati pa ohranja pozitivno naravnanost. Skozi pravljice se otroci učijo o pomembnih vrednotah, kot so poštenost, pravičnost, prijateljstvo, ljubezen, pogum, strpnost, sodelovanje itd. Pravljice med vrsticami pogosto ponujajo življenjske lekcije in nasvete, s katerimi otroci lažje razumejo in obvladujejo različne situacije.

 

  1. Razvoj čustvene inteligence

Redno branje skrbno izbranih pravljic otrokom pomaga razumeti in izražati čustva, kar je eden od gradnikov za zadovoljno in izpopolnjeno življenje. Preko zgodb se otroci lahko poistovetijo z liki, ki doživljajo različna čustvena stanja, kot so sreča, strah, jeza in žalost. To jim omogoča, da se naučijo prepoznavati in obvladovati lastna čustva ter da razvijajo pozitiven odnos s samim seboj, do drugih pa empatijo. Pravljice običajno obravnavajo različne težave in izzive, s katerimi se otroci lahko soočajo v vsakdanjem življenju. Pravljice jim na razumljiv in letom primeren način ponudijo različne rešitve ter pomagajo razviti strategije za reševanje problemov, hkrati pa razumeti, sprejeti, obvladati ali preoblikovati svoja čustva.

 

  1. Krepitev medsebojnih vezi

Branje pravljic je odlična priložnost za družinsko povezovanje ter ustvarjanje kakovostnih skupnih trenutkov. Ko starši oziroma odrasli otrokom berejo pravljice, se med njimi vzpostavi ter poglobi čustvena vez. Otroci čutijo ljubezen, toplino in podporo svojih staršev ter ob tem lažje razvijajo občutek varnosti. Pravljice lahko služijo tudi kot izhodišče za pogovore o različnih (tudi tabu) temah, vrednotah in izkušnjah, kar spodbuja kakovostno komunikacijo znotraj družine.

 

  1. Razvijanje koncentracije in pozornosti

Prebiranje pravljic zahteva otrokovo koncentracijo in pozornost. Otrok se namreč med poslušanjem mora osredotočiti na besede oziroma vsebino, slediti zgodbi ter razumeti dogajanje, ki se ustvarja med glavnimi liki. To pomaga razvijati njegovo sposobnost koncentracije ter učinkovitega poslušanja. Po prebrani pravljici se priporoča, da se z nekaj vprašanji preveri, ali je otrok res zgodbo razumel. Ko bo ubesedil razumljeno, bo hkrati krepil tudi govorno izražanje in nadgrajeval svoje jezikovne spretnosti.

 

  1. Vzpostavljanje rutin in ritma

Dobro je, če branje pravljic pred spanjem postane večerna rutina. To otrokom zelo pomaga pri prehodu v bolj umirjeno stanje ter lažje uspavanje. Z večkratnim ponavljanjem istih zgodb se vzpostavita tudi ritem ter občutek stabilnosti, kar otrokom daje še več občutka varnosti in udobja.

 

  1. Razširjanje kulturne zavesti

Pravljice iz različnih kultur prinašajo bogastvo raznolikosti in otrokom omogočajo, da spoznavajo tudi druge tradicije ter drugačne običaje in vrednote. To spodbuja njihovo kulturno zavest ter spoštovanje in sprejemanje drugačnosti, kar je za življenje v sodobni družbi izrednega pomena.

otroške pravljice in branje otrokom

Kakšna je pravljica z dodatno vrednostjo?

 Pravljica z dodano vrednostjo ima poleg večine zgornjih lastnosti tudi druge pozitivne značilnosti. Lahko še dodatno spodbuja k določenim pomembnim stvarem, kot so na primer gibanje, samozavest, kritično mišljenje itd. Pri izbiri pravljice se priporoča nekaj dodatnega raziskovanja oziroma preverjanja, saj ni vsaka otroška pravljica avtomatsko dobra pravljica.

aerial joga

Mali Ganeša in njegova skrivnost je prav posebna gibalno-sprostitvena pravljica

Pravljica Mali Ganeša in njegova skrivnost je ena od kakovostnih pravljic z dodano vrednostjo, kaj ima poleg klasičnih pravljičnih prvin tudi gibalno-sprostitven element. Gre za t. i. jogijsko-terapevtsko pravljico, kjer se glavni lik slonček Mali Ganeša srečuje s svojimi strahovi in velikimi željami. Ob pomoči živalskih prijateljev in napotkov sonca se nauči pomembnega gibalnega sklopa vaj, ki je bolj znan pod imenom Pozdrav soncu. Gre za sklop jogijskih položajev, ki vsem – ne le otrokom, ob redni vadbi odpirajo dostop do skritih potencialov, boljšega razumevanje sebe, več notranjega miru in moči, lažjega razumevanja sveta, rokovanja s svojimi čustvi ter pravilnega dihanja. Seveda Pozdrav soncu tudi temeljito, a nežno razgiba prav celotno telo, kar je za dobro počutje in zdrav razvoj otrok izrednega pomena. Gibanje je ključ do povezave z lastnim telesom, zato je otroke že zgodaj pomembno naučiti sprejemanja sebe ter vključevanja rednega telesu in duši prijaznega gibanja v svoj vsakdanjik.

V slončkovi spletni trgovini se na temo Pozdrava sonca najdejo tudi čudovite puzzle Pozdrav soncu, ki jim je priložen opis posameznih vaj, ter komplet, ki vsebuje knjigo in sestavljanko.

 

Zakaj Mali Ganeša obdaruje?

 Mali Ganeša obdaruje, ker letos praznuje že svoj sedmi rojstni dan! Tako je komplet, ki vsebuje pravljico Mali Ganeša in njegova skrivnost ter puzzle Pozdrav soncu, na voljo z 10-odstotnim popustom! Izkoristite to čudovito priložnost in praznujte z vsemi nami, ki nas slonček Ganeša povezuje in navdihuje!

 

 

Joga in otroci