V svetu, kjer se prekomerno časti dobro voljo, nasmeh in svetlobo, so nasprotja pozitivnega običajno spregledana, podcenjena in včasih celo zasmehovana. Pomembno področje, ki zadeva človeka od rojstva naprej, kjer je tak črno-bel pogled izjemno škodljiv, so čustva. T. i. negativna čustva so namreč v družbi pogosto oziroma še vedno spregledana in negirana, čeprav imajo pomembno vlogo v čustvenem razvoju otrok ter nasploh v življenju. Ko razumemo, zakaj so tudi t. i. negativna čustva (z razlogom pišem t. i. ker gre v resnici za koristna čustva) tako pomembna, naš pogled nanje postane pozitiven. Za zdrav otrokov razvoj in celovito življenje je namreč potrebna paleta vseh čustev. Seveda je dobro, da z njimi znamo primerno rokovati, jih izraziti ter preobraziti. To pa je del vseživljenjskega učenja.

 

čustva

 

Negativna čustva so pomembna in dragocena

Negativna čustva, kot so jeza, žalost, strah, sram in razočaranje, spadajo v povsem naraven del človekovega čustvovanja. Otroci (in seveda odrasli, če tega še ne obvladamo) se morajo naučiti, kako se spoprijemati z različnimi občutki, ki stojijo za posameznim čustvom. Starši oziroma odrasli imamo pri tem pomembno vlogo, in sicer, da otroke na ustrezen način spodbujamo k izražanju čustev vseh barv ter njihovega obvladovanja (vendar ne v obliki potlačenja!). Z ustrezno podporo lahko otroci namreč razvijejo čustveno inteligenco, ki jim bo v življenju izjemno lahko koristila pri gradnji trdnih odnosov, obvladovanju stresa in soočanju z različnimi nalogami in izzivi, ki jih prinaša življenje (doma, v šoli in drugje).

Kaj sporočajo negativna čustva?

Vsa čustva, pa naj gre za t. i. negativna ali pozitivna, nam nekaj sporočajo. Nobeno čustvo ni dobro ali slabo. Čeprav se jih pogosto deli na pozitivna (prijetna) in negativna (neprijetna), so sama po sebi nevtralna. Vsako od čustev se pojavi, da nam nekaj sporoči ter nas nauči.

Če nam prijetna čustva sporočajo, da je vse v redu, da smo lahko sproščeni, nasmejani, srečni in veseli, pa imajo neprijetna čustva drugačno sporočilo. Negativna čustva so svarilna in pogosto nakazujejo na akcijo ali umik. Tako nam na primer strah sporoča, da naj bomo previdni in se, če je potrebno, tudi umaknemo, jeza, da je čas za akcijo, da udarimo po mizi, izrazimo mnenje in se postavimo zase itd.

negativna čustva

Čustvenega odziva se je dobro naučiti

Da lahko doma in v svetu delujemo celovito, je pomembno čustva dobro poznati, hkrati pa se tudi uriti v ustreznih čustvenih izzivih. Predvsem na otroke je to izrednega pomena, saj bodo s poznavanjem tega področja lahko živeli bolj polno, mirno, hkrati pa bolje razumeli sebe in druge.

Pri tem naj poudarim, da naj to, da se je čustvenega odziva dobro naučiti, nikakor ne pomeni, da je le-ta zaigran, vedno isti oziroma izražen po neki šabloni. Gre za to, da otrok določeno čustvo prepozna, razume in sprejme, zakaj ga občuti, ter glede na intenziteto oziroma situacijo tudi ustrezno reagira. Tega odziva se pravzaprav vsi ljudje učimo vse življenje. Pri tem smo enkrat zelo uspešni, včasih pa prepoznamo, da bi lahko reagirali drugače. Vse to je pač šola življenja.

Kako otrokom predstaviti dragocenost neprijetnih čustev?

Preden se odrasli lotimo tega, da otroke učimo obvladovanja in razumevanja čustev, je prvi pogoj, da imamo glede lastnega čustvovanja vsaj okvirno razčiščene pojme. Vzor je, kot večkrat rada rečem, še vedno najboljši učitelj.

Tovrstno učenje je dolgotrajen proces, ki se naj bo primeren otrokovi starosti. Mlajši otroci lažje razumejo bolj preproste razlage s slikovitimi primeri, medtem ko so starejši otroci oziroma najstniki navadno že zreli za nekoliko abstraktnejšo komunikacijo in napotke. Pri tem si je mogoče pomagati z različno literaturo oziroma didaktičnimi pripomočki.

 

Najmlajši bodo dragocenost čustev (tudi t. i. negativnih) najlažje razumeli s pomočjo ustrezne zgodbe ali pravljice, starejši pa s konkretnimi napotki, kaj naj naredijo, da ublažijo morebitno intenziteto neprijetnih čustev in z njimi povezano stresno počutje.

otroške pravljice in branje otrokom

5 načinov, kako otroke učiti o čustvih

Ker je tudi na področju razumevanja čustev in ustreznega čustvenega odziva teorija premalo, je otroke smiselno spodbujati k naslednjim petim aktivnostim oziroma procesom.

 

  1. Spodbujanje izražanja čustev

Otroci naj imajo varen prostor, da svoja raznolika čustva lahko izražajo na primeren način. To lahko vključuje pogovor, gibanje, risanje, ustvarjanje, pisanje dnevnika ali kaj drugega. Pomembno je, da otroci vedo, da so njihova čustva sprejemljiva in da so njihovi odzivi nekaj povsem naravnega, tudi če so kdaj pretirani.

 

  1. Postavljanje zdravih meja in vzpostavljanje varnega okolja

Otroci potrebujejo varno okolje, kjer se lahko počutijo dobro in udobno, da lahko izražajo svoja čustva. Starši oziroma odrasli imamo pri tem pomembno nalogo, da jim ljubeče postavimo meje, vendar jim hkrati zagotovimo tudi podporo in razumevanje. Optimalno je, če se varen in ljubeč prostor za izražanje čustev lahko zagotovi tudi v vrtcu, šoli ter okoljih, kjer se odvijajo prostočasne dejavnosti.

 

  1. Razumevanje različnih čustvenih odzivov

Otroci se morajo naučiti, da so čustva raznolika in da lahko prihajajo v različnih intenzitetah. Odrasli jih pri tem lahko spodbujamo, da o svojih čustvih razmišljajo, jih raziskujejo, zakaj se v nekaterih situacijah počutijo tako ali zakaj v nekaterih drugače.

 

  1. Učenje čustvene regulacije

Pomembno je, da otroci razvijejo spretnosti čustvene regulacije. Odrasli jim pri tem lahko pomagamo s poučevanjem tehnik sproščanja, dihalnih vaj in drugih načinov, ki pomagajo obvladovati negativna oziroma manj prijetna čustva.

 

  1. Dobra komunikacija je izrednega pomena

Pri soočanju z manj prijetnimi čustvi je komunikacija ključnega pomena. Dobro je, da se otroci že zgodaj naučijo izražati svoje potrebe, občutke, pomisleke in zaznave, saj bo le tako okolica vedela, kaj resnično želijo ali potrebujejo. Starši oziroma odrasli imamo pri tem pomembno nalogo, saj je običajno od nas odvisno, ali ta komunikacija poteka odprto ali ne. Otroci, ki se počutijo videne, slišane in razumljene, se bodo lahko hitreje naučili razumevanja in regulacije čustev, saj bodo na lastni koži lahko na pozitiven način doumeli njihovo pomembnost.

 

darila za otroke

Povezava med miselnim in čustvenim svetom

Poleg tega, da otroci prepoznajo določena čustva ter se zavedajo svojih čustvenih odzivov, je pomembno tudi to, da razumejo, da čustva niso ločena od njih. Zato je dobro, da jih starši, skrbniki, učitelji in mentorji spodbujajo, da razvijajo zavedanje o povezavi med svojimi mislimi, dejanji in čustvi. Razumevanje, kako misli vplivajo na čustva, bo otroku zagotovo pomagalo tudi pri ustrezni čustveni regulaciji.

Kako neprijetna čustva, stres in gibanje povezani med seboj?

Kadar se zgodi, da so negativna čustva prisotna dalj časa, to lahko vodi v stres. Tudi otroci so zaradi različnih obveznosti, obremenitev in pričakovanj čedalje pogosteje v stresu. To pa na njihov razvoj ne vpliva najbolje. Prav zato je izrednega pomena, da v svoj vsakdanjik vključijo dovolj gibanja, kajti gibanje je odličen nevtralizator stresa. Ste se kdaj vprašali, zakaj toliko odraslih popoldan pohajkuje ali teče na bližnje vzpetine, zakaj jih toliko obiskuje različne športne aktivnosti? Preprosto zato, da poleg vitalnosti lahko vzdržujejo visok nivo stabilnosti, sproščenosti in energije za vsakdanje obveznosti ter da sproti lahko odložijo svoj vsakdanji stres.

 

Tudi pri otrocih ni nič drugače, le da je pri njih še bolj pomembno, kakšno športno aktivnost izberejo. Med vsemi je univerzalna prav joga, saj ne omogoča le fizične aktivnosti, temveč tudi zavedanje glede sebe in lastnih čustev, učenje o dihanju in povezanost telesa, uma, čustev in duha. Ker je na voljo joga za otroke, povezovalna družinska joga in aerial joga za otroke in najstnike, bo vsak otrok glede na svojo starost in želje, lahko našel tak način jogijskega gibanja, ki mu najbolj ustreza.

 

Sprejemanje neuspehov naj bo priložnosti za rast

Negativna čustva pogosto povezujemo z neuspehi, slabim počutjem in težavami. Če spremenimo pogled na to, ga bodo počasi spremenili tudi najmlajši. Zato je dobro, otroke že zgodaj naučiti, da so neuspehi in problemi naraven del življenja. Dobro je, da jih odrasli spodbujamo, naj na neprijetna čustva ne gledajo kot na mučen neuspeh, temveč kot priložnost za učenje in osebno rast.