Nega, vzgoja in skrb za otroka so resna stvar. Od njih je v veliki meri odvisno, v kakšnega posameznika se bo otrok kasneje razvil. Bo zadovoljen, trden, sočuten, ustvarjalen in z vizijo ali bo negotov, prestrašen in vedno pripravljen ugajati? Zato je pomembno, da odrasli napnemo vse svoje moči ter se dovolj izobrazimo, da otrokom ponudimo največ, kar se vzgoje in izobraževanja tiče, da bodo lahko razvili svoj potencial in v prihodnosti v polnosti zaživeli sebe. Dve stvari, ki bosta otroku zelo pomagali na življenjski poti, sta zdrava samozavest in gotovost vase. To pa sta stvari, ki potrebujete svoj čas, da se lahko dovolj razvijeta. Proces njune rasti se prične takoj po rojstvu in se pravzaprav nikoli v življenju ne konča. Zagotovo pa je prvi del tega procesa, ki traja nekje do začetka najstništva, ključen, da se samozavest in zaupanje vase lahko razvijeta v pravo in zdravo smer.

Kaj vse vpliva na razvoj otrokove samozavesti?

Razvoj otrokove samozavesti je kompleksen proces, na katerega lahko vpliva precej različnih dejavnikov. Med pomembnejšimi je naslednjih osem:

  1. Družinsko okolje: Družina je eno izmed najpomembnejših okolij, kjer se oblikuje otrokova samozavest. Stabilno in podporno družinsko okolje, kjer se otrok počuti ljubljenega, sprejetega in varnega, pozitivno vpliva na razvoj samozavesti, seveda pa je pomembno, da domači ves čas spremljajo, kaj se z otrokom dogaja tudi izven domačega okolja.
  2. Talenti in nadarjenost: Otroci, ki imajo priložnost razvijati svoje talente in različne oblike nadarjenosti, pogosto razvijejo večjo samozavest. Spodbujanje in podpora staršev pri razvoju otrokovih interesov in spretnosti sta zato izrednega pomena. Seveda pa naj bodo pričakovanja glede tega realna. Ni treba, da vsak talentiran otrok postane vrhunski glasbenik, poklicni igralec ali profesionalni športnik. Talent je vedno lahko otrokovo zatočišče in oaza, kjer mu gre nekaj dobro – to pa lahko tudi vpliva na njegov pozitiven pogled nase.
  3. Socialni odnosi: Interakcija z vrstniki, učitelji in drugimi osebami lahko pomembno vpliva na otrokovo samozavest. Pozitivne izkušnje v socialnih interakcijah lahko otroku dajo občutek sprejetosti in vrednosti, hkrati pa mu nudijo tudi poligon za krepitev lastne volje, postavljanje meja in ustvarjanje različnih pogledov na svet.
  4. Uspehi in neuspehi: Uspehi pri doseganju ciljev lahko okrepijo otrokovo samozavest, medtem ko lahko neuspehi ob neustrezni podpori povzročijo slab občutek in dvom v lastne sposobnosti. Pomembno je, da otroci dobijo priložnost učiti se iz lastnih napak in razvijati vztrajnost ter samozavest tudi v težavnih situacijah. Naj bodo napake, neuspehi in spodrsljaji nekaj človeškega, naj bodo doma sprejeti z odprtimi rokami kot del običajnega življenja. To bo otroku na nezavednem nivoju omogočilo, da si bo oddahnil in lažje deloval doma in v družbi – tudi če njegova dejanja ne bodo vedno briljantna.
  5. Sprejemanje in podpora: Otroci, ki se počutijo sprejete in podprte s strani svojih staršev, skrbnikov, učiteljev in vrstnikov, običajno razvijejo večjo samozavest in zaupanje vase. Pozitivna povratna informacija in spodbuda pomagata otroku graditi občutek lastne vrednosti.
  6. Kritika in pritisk: Pretirana kritika ali pritisk lahko negativno vpliva na otrokovo samozavest. Otrok, ki se ga preveč kritizira oziroma je veliko časa pod velikim pritiskom ali v stresu, lahko razvije občutke nesposobnosti in dvom v lastne sposobnosti, čeprav so le-te pogosto lahko v resnici odlične in prav nič pod povprečjem.
  7. Notranji dialog: Način, kako otrok govori sam s seboj, lahko vpliva na njegovo samozavest. Pozitiven notranji dialog, kjer otrok sebi govori spodbudne stvari, lahko okrepi njegovo samozavest, medtem ko negativen notranji dialog lahko povzroči dvom in negotovost. O tem, kaj je notranji dialog, se z otrokom najprej pogovorite, potem pa ga skozi faze otroštva sem in tja povprašate, kako se notranje pogovarja sam s seboj.
  8. Kultura in družbene norme: Kulturni in družbeni kontekst lahko močno vplivata na oblikovanje otrokove samozavesti. Sproščene družbe, ki cenijo individualnost, izvirnost in samostojnost, lahko pri otrocih spodbujajo večjo samozavest, bolj zaprte in rigidno usmerjene družbe pa navadno naredijo ravno obraten učinek. Situacije, kjer zaradi takšnih ali drugačnih razlogov družba negativno vpliva na otroka, se lahko dobro omili v domačen krogu, tako da ob tem ni poškodovana otrokova samozavest oziroma njegovo jedro.

Kako otroku pomagati pri razvoju zdrave samozavesti?

Da bo razvoj samozavesti pri otroku potek lažje, s tem pa bosta njegovo celostno dobro počutje ter uspeh v življenju imela boljše možnosti, je otroka dobro pri tem podpreti. Obstaja res mnogo načinov, kako to storiti – na tem mestu pa podajam le nekaj idej. Se je pa pri tem potrebno zavedati, da gre v vseh primerih za dolgotrajen proces. Enkratno ali redno nudenje podpore ne bo prineslo pravih rezultatov. Tu je nekaj načinov:

• Pohvala za trud in dosežke: Pohvala je lahko del otrokovega razvoja samozavesti, vendar je pri njej potrebo biti izjemno previden, da otrok ne zapade v ugajanje ter pohvale nabira kot nekakšne točke. Pohvala naj bo vedno zmerna in upravičena. Poleg tega naj se pohvala nanaša predvsem na trud in napore, ne pa na zgolj končni rezultat določenega dejanja (na primer športnega dosežka). S takšno pohvalo otroka spodbudimo k vztrajnosti in zaupanju v lastne sposobnosti. Prekomerna pohvala, ki je osredotočena zgolj na cilj, lahko namreč naredi več škode kot koristi.

• Spodbujanje raziskovanja in samostojnosti: Da bo lahko razvil potrebno samozavest, je otroku potrebno dati dovolj priložnosti za samostojno odločanje (glede primernih in otroku doraslih stvari) in reševanje težav. S tem se mu pomaga razvijati občutek samostojnosti in gotovost v svoje odločitve.

• Nudenje podpore pri premagovanju ovir: Otroci se soočajo z različnimi izzivi in ovirami, pa tudi s strahovi. Pomembno je, da vedo, da se imajo ves čas na koga opreti. Ko vidijo, da so s strani odraslih podprti, se bodo nasploh počutili samozavestnejše, pri premagovanju vsakdanjih nalog in izzivov pa bodo zato uspešnejši.

• Spodbujanje interesov in hobijev: S spodbujanjem otrokovih interesov se razvija tudi občutek lastne vrednosti. Ko otrok prepozna svoja močna področja in je pri tem podprt, se bo lažje spopadel tudi s področji oziroma stvarmi, ki mu niso blizu oziroma mu predstavljajo izziv (šibka področja).

• Kakovostno preživet skupen čas: Neglede na to, kako koristne so različne aktivnosti in izobraževanja, otrok potrebuje mnogo skupnega časa, preživetega v krogu družine, da se bo lahko kasneje počutil izpolnjenega in nahranjenega z ljubeznijo ter ljubečo pozornostjo. Ko se počuti cenjenega in ljubljenega, se bo počutil tudi bolj samozavestno, pokončno in pozitivno naravnano.

• Vzor: Dober zgled starša, ki doma in v družbi izžareva jasnost ter gotovost vase, je najboljši »nevidni« učitelj. Otrok se bo takšnega načina delovanja učil sproti in mimo grede. Kako premagovati ovire, se soočati s strahovi in verjeti vase, bo najlažje razumel, če bo imel živo sliko o tem, kako se to počne v praksi.

• Stik s seboj: Da bo otrok lahko razvil zdravo samozavest, mora imeti stik s seboj, pa tudi s svojim telesom. Tega bo najlažje razvil, če bo viden, slišan in ljubljen, hkrati pa bo imel možnost tudi možnost početi stvari, ki povezujejo njegovo dušo in telo. Takšna je na primer joga. Le-ta namreč krepi več posameznikovih nivojev, s tem pa pozitivno vpliva tudi na samopodobo, samozavest in zaupanje vase.

Zakaj je jogijska praksa odlična za otrokovo stabilnost in prepričanost vase?

Zakaj je jogijska praksa odlična za otrokovo stabilnost in prepričanost vase? Med dobrimi načini, s katerimi se da vplivati na otrokovo samozavest ter prepričanost vase, je zagotovo joga. Ta namreč izjemno dobro vpliva na več pomembnih področij življenja, s tem pa prinaša velik pozitiven vpliv na otrokovo dobro počutje. A zakaj je joga za otroke tako dragocena? Jogijska vadba – pa naj gre za jogo za otroke, družinsko jogo ali aerial jogo za otroke in najstnike – ni zgolj fizična vadba, temveč celostni sistem, ki vključuje telesne položaje, dihalne tehnike, meditacijo in posebno življenjsko filozofijo. Pri otrocih lahko redna jogijska praksa prispeva k razvoju samozavesti in vere vase na več načinov. Ker jogo otroci običajno doživljajo kot zabavno gibalno igro, med katero se s preprostimi in zabavnimi vajami naučijo raztezati svoje telo, izboljšujejo ravnotežje in koordinacijo ter hkrati razvijajo občutek za lastno telo, jim le-ta predstavlja velik vir sprostitve. To jim posredno pomaga, da na lahkoten način skoraj brez napora postanejo močnejši, bolj razgibani, bolj pretočni, pa tudi bolj ozaveščeni glede svojih telesnih in drugih sposobnosti. Dihalne tehnike in vaje, ki so sestavni del joge, otrokom pomagajo pri obvladovanju stresa, tesnobe in različnih čustev (predvsem manj prijetnih). S pravilnim dihanjem se naučijo umirjati svoj um in se osredotočati na trenutek »tukaj in zdaj«. Ko se naučijo obvladovati svoje dihanje, postanejo bolj samozavestni – sploh pri soočanju s situacijami, ki prinašajo izzive. Poleg tega poznavanje meditacije, ki je del jogijske prakse, otrokom omogoča, da se poglobijo vase in spoznajo svoje notranje svetove, s tem pa prej najdejo sebe ter svoje resnično poslanstvo. Ko razvijajo notranjo moč, krepijo tudi vero vase in prepričanje v lastne sposobnosti – temu pa bi se lahko reklo tudi formula za srečo in uspeh. Otroška joga naj bo prijetna izkušnja Pri vadbi joge je pomembno, da jo otroci doživljajo kot pozitivno izkušnjo, zato je ključno, da je pristop prilagojen njihovi starosti in sposobnostim. Le takšna joga lahko da dobre rezultate, ki bodo pozitivno odsevali skozi otrokovo telo, samozavest in voljo do življenja. Prav tako je smiselno, da se vadbo joge vključi v otrokovo tedensko rutino, saj le kontinuirana praksa lahko prinese opazne koristi. Združitev telesnih vaj, dihalnih tehnik in meditacije ponuja otrokom številne priložnosti za razvoj notranje moči in samozavesti. Joga urice, ki jih v okviru različnih tečajev za otroke, najstnike in družine ponuja Mali Ganeša, bodo otroka na igriv, sproščen in razgiban popeljale do večje gibljivosti, boljše koordinacije in koncentracije, lažjega premagovanja stresa, več sočutja, radosti in zaupanja vase.

joga za otroke